На відділі теоретичних дисциплін навчаються учні всіх класів музичного відділення нашої школи. Вивчають наступні дисципліни і предмети навчального плану: «сольфеджіо», «українська та зарубіжна музичні літератури».

Саме на уроках теоретичних дисциплін слухові та професійні виконавські навички учнів, здобуті ними теоретичні знання, естетичні та емоційні враження виступають чинниками формування цілісного уявлення про духовний розвиток людства та взаємозв’язок музичного мистецтва з іншими видами творчої художньої діяльності людини. Тут можна ознайомитись з музичними жанрами та формами, життєвим шляхом, творчими портретами, та творами композиторів, музичними традиціями та народною музичною творчістю. Учні вчяться слухати, аналізувати та розуміти внутрішню логіку побудови музичних творів.

Таким чином теоретичні предмети сприяють формуванню фахової підготовки майбутніх професійних музикантів та становленню загально естетичної культури учнів.

Зараз на теоретичному відділі музичного відділення школи працюють освідченні педагогічні працівники : Курач С.Е. — завідувач відділу, викладач-методист вищої категорії; Москаленко Л.А — викладач-методист вищої категорії; Маркова Т.Ю. —  викладач-методист вищої категорії.

Викладачі відділу ведуть активну методичну діяльність, беруть участь у семінарах, курсах підвищення професійної компетентності, проводять методичні доповіді, відкриті уроки.

Багато випускників школи продовжують навчання у середніх та вищих навчальних закладах.

«Музика є універсальною мовою людства»
Генрі Лонгрлло Уодсворт
«Музика є літературою серця; вона починається там де закінчується мова»
 Альфонс де Ламартін